Відбувся круглий стіл на тему: «Розвиток системи фінансового менеджменту в світлі сучасних економічних викликів»

Восьмого листопада 2017 р. у залі засідань ректорату відбулося засідання круглого столу на тему: «Розвиток системи фінансового менеджменту в світлі сучасних економічних викликів», організоване з ініціативи студентів і професорсько-викладацького колективу кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ за сприяння декана факультету фінансів Кізими А. Я.
 
Ключовою ідеєю проведення круглого столу було обговорення актуальної проблематики впровадження ефективної системи фінансового менеджменту в суб’єктах господарювання різних форм власності, різних сфер і масштабів діяльності, яка обумовлена динамічними змінами у сучасному ринковому, глобалізованому, інтелектуалізованому та лібералізованому економічному просторі та суспільному житті.
 
До участі в дискусії долучилися декан факультету фінансів ТНЕУ Кізима Андрій Ярославович; заступник декана факультету фінансів ТНЕУ Маршалок Тарас Ярославович; президент асоціації «Ліга підприємців Тернопільщини» Гомівка Михайло Володимирович; генеральний директор групи компаній «Терком» Вийванко Михайло Іванович; генеральний директор ТОВ «Теркон-буд» Цвик Леонід Олександрович; Голова Правління кредитної спілки «Калина» Луцишин Олег Орестович; студенти-магістранти факультетів фінансів, банківського бізнесу, економіки та управління, аграрної економіки і менеджменту, навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина ТНЕУ.
 
Виголошуючи вітальне слово, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ Олександр Романович Квасовський обґрунтував доцільність проведення наукового заходу саме з позиції формування вітчизняної моделі фінансового менеджменту, яка б максимально враховувала національну специфіку ведення бізнесу, синтезуючи прогресивний зарубіжний досвід і напрацювання українських вчених і фахівців-практиків у цій сфері. Також він звернув увагу присутніх на новітні пріоритети й актуальні проблеми розвитку системи фінансового менеджменту в світлі сучасних економічних викликів, вирішення яких сприятиме розширенню рамок і підвищенню ефективності професійної діяльності фінансових директорів і фінансових менеджерів. На думку Олександра Романовича, для студентів проведення круглого столу стане корисним, бо вони зможуть взяти активну участь у науковій дискусії, почути аргументовані думки та коментарі як науковців кафедри, так і професіоналів-практиків.
 
Декан факультету фінансів ТНЕУ Андрій Ярославович Кізима відзначив актуальність і достатню розмаїтість напрямів наукових досліджень студентів, результати яких будуть презентовані на круглому столі. Також він зосередив увагу на проблемі імплементації в українську практику управління фінансами суб’єктів господарювання зарубіжних моделей фінансового менеджменту.
 
Голова Правління кредитної спілки «Калина» Олег Орестович Луцишин підтримав ініціативу студентства щодо дослідження такої актуальної проблематики. Він зазначив, що на майбутніх фінансових управлінців, котрі працюватимуть в умовах глобалізації, очікують нові можливості, виклики та труднощі, перед ними постануть нові завдання, в тому числі щодо розробки ефективних стратегій зростання та інноваційного інструментарію управління фінансовими ризиками суб’єктів господарювання. На закінчення свого виступу Олег Орестович констатував: «Світові макроекономічні тенденції впливають на способи управління підприємствами в Україні, на визначені пріоритети та розроблені стратегії зростання підприємницьких структур. У світовому фінансовому середовищі майбутнім фінансовим директорам (сьогоднішнім студентам) також доведеться вирішувати проблемні ситуації, пов’язані із ефективним управлінням фінансовими ресурсами. Мені імпонує те, що учасники круглого столу уже сьогодні розпочали огляд проблематики, яка стосується підвищення значення та трансформації ролі системи фінансового менеджменту в світлі сучасних економічних викликів».
 
Упродовж засідання були заслухані та обговорені тези доповідей студентів, присвячені актуальним проблемам: необхідності фінансового менеджменту на сучасному етапі економічних перетворень; критичному перегляду основних цілей і завдань управління фінансами в теорії та на практиці; врахування особливостей фінансового менеджменту в умовах інтелектуальної економіки; специфіці організації фінансового менеджменту на рівні малих підприємств з урахуванням європейського досвіду; теоретико-методичним основам формування вартості підприємства; оцінюванню вартості інтелектуального капіталу в умовах економіки знань; сучасним підходам до управління капіталом підприємства; формуванню виваженої фінансової стратегії підприємства; модернізації ризик-менеджменту як складової фінансового менеджменту; вдосконаленню управління грошовими потоками суб’єкта господарювання; підвищенню дієвості фінансового контролінгу як підсистеми стратегічного менеджменту; розвитку сучасної практики фінансового планування та прогнозування на підприємствах.
 
Підсумовуючи роботу учасників засідання круглого столу, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування ТНЕУ Наталія Ігорівна Налукова подякувала усім, хто презентував результати цікавих наукових досліджень сучасних проблем фінансового менеджменту, у рамках жвавої полеміки висловили власні думки, оцінки та коментарі. Також Н. І. Налукова відзначила, що спілкування представників потенційних роботодавців, науковців, студентів університету саме у такому форматі є надзвичайно корисним, оскільки майбутні молоді фахівці уже сьогодні мають змогу ґрунтовно вникнути в практичні нюанси професії сучасного фінансового управлінця. На завершення Наталія Ігорівна висловила сподівання, що отримані нові знання та набутий досвід щодо науково-дослідницької роботи, ведення наукової дискусії сприятимуть розвитку лідерських якостей у майбутніх фінансових директорів і топ-менеджерів.
 
Усі учасники круглого столу отримали сертифікати про участь у цікавому науковому заході.

скачать dle 12.0