Відбувся науковий семінар на тему: «Латентний вплив фінансової кризи на фінансову діяльність суб’єктів господарювання»

З ініціативи студентів факультету фінансів 3 листопада 2017 р. відбувся науковий семінар на тему: «Латентний вплив фінансової кризи на фінансову діяльність суб’єктів господарювання».
                                                
Доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Спасів Наталія Ярославівна розпочала науковий семінар із актуалізації проблематики латентного впливу фінансової кризи на діяльність суб’єктів господарювання в умовах подальших рецесійних процесів, які негативно впливають на прибутковість, ліквідність і платоспроможність останніх, послаблюючи без того нестійку та вразливу до будь-яких впливів національну економіку. Вступне слово продовжив Шевчук Антон Михайлович, викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, вказавши на гостру потребу господарюючих одиниць у банківському капіталі, який, за умови достатності, став би поштовхом глобальної фінансової стабільності усіх галузей вітчизняної економіки.
 
Студенти групи ФСГ-41 підготували низку доповідей стосовно проблематики функціонування господарюючих суб’єктів за умови тотального дефіциту фінансових ресурсів та неможливості розширення їх ринкових позицій, особливостей функціонування парабанківської системи в Україні, імплементації у вітчизняну практику зарубіжного досвіду щодо оподаткування діяльності окремих суб’єктів господарювання, таких як страхові компанії, банківські установи, кредитні спілки, інститути спільного інвестування, факторингові та лізингові компанії, державного регулювання фінансового ринку, ефективного формування капіталу підприємствами реального сектора економіки та його оптимізації за умови дорожнечі позикових ресурсів, дискусійності нерозривного зв’язку між офшорними зонами та надходженнями прямих іноземних інвестицій в національну економіку тощо.
 
Дискусія була жвавою: студенти активно висловлювали власні міркування, демонстрували критичне та творче мислення, що стимулювало диспут. Активну участь в обговоренні питань в межах проблематики наукового семінару взяли усі студенти групи ФСГ- 41. Найініціативнішими були Федуняк Христина, Фундига Олена, Мічуріна Юлія, Майкович Тарас, Макогончук Оксана.
 
Завершенню наукового семінару передував виступ к.е.н., доц. Спасів Н.Я., яка висловила сподівання щодо подальшого наукового дослідження напрямів локалізації фінансової кризи з метою повномасштабного відновлення фінансової діяльності суб’єктів господарювання в Україні та імплементації анонсованих пропозицій в практичну площину, а також побажала учасникам натхнення, успіхів на науковій ниві, подякувала за жвавий диспут.


скачать dle 12.0