«Напрями оптимізації фінансової діяльності суб’єктів господарювання в умовах перманентних кризових явищ»

 З ініціативи студентів факультету фінансів 21 березня 2018 р. відбувся науковий семінар на тему: «Напрями оптимізації фінансової діяльності суб’єктів господарювання в умовах перманентних кризових явищ». Доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Спасів Наталія Ярославівна розпочала науковий семінар, наголосивши на актуальності проблематики латентного впливу фінансової кризи на діяльність суб’єктів господарювання в умовах подальших рецесійних процесів, які негативно впливають на прибутковість, ліквідність і платоспроможність останніх, послаблюючи без того нестійку та вразливу до будь-яких впливів національну економіку.


Молодь групи ФСГ-41 підготувала низку доповідей стосовно проблематики функціонування господарюючих суб’єктів за умови тотального дефіциту фінансових ресурсів та неможливості розширення їх ринкових позицій, особливостей функціонування парабанківської системи в Україні, імплементації у вітчизняну практику зарубіжного досвіду щодо оподаткування діяльності окремих суб’єктів господарювання, таких як страхові компанії, банківські установи, кредитні спілки, інститути спільного інвестування, факторингові та лізингові компанії, державного регулювання фінансового ринку, ефективного формування капіталу підприємствами реального сектора економіки та його оптимізації за умови дорожнечі позикових ресурсів, дискусійності нерозривного зв’язку між офшорними зонами та надходженнями прямих іноземних інвестицій в національну економіку тощо.

Дискусія була жвавою: студенти активно висловлювали власні міркування, демонстрували критичне та творче мислення, що стимулювало диспут. Активну участь в обговоренні питань у рамках проблематики наукового семінару взяли усі студенти групи ФСГ-41. Найініціативнішими були Минько Діана, Батурина Мар’яна, Базиляк Ірина, Ліщук Інна, Лепак Назар.


Завершенню наукового семінару передував виступ к.е.н., доц. Спасів Н.Я., яка висловила сподівання щодо подальшого наукового дослідження напрямів локалізації фінансової кризи з метою повномасштабного відновлення фінансової діяльності суб’єктів господарювання в Україні та побажала учасникам натхнення, успіхів на науковій ниві й подякувала за жвавий диспут, висловивши сподівання щодо імплементації анонсованих пропозицій в практичну площину.
скачать dle 12.0