Вітаємо з успішним захистом кандидатської дисертації


26 жовтня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 ТНЕУ викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Шупа Леся Зіновіївна захистила кандидатську дисертацію на тему: «Медичне страхування у системі забезпечення страхового захисту населення», спеціальність 08.00.08 –гроші, фінанси і кредит. 
 
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Кнейслер Ольга Володимирівна, Тернопільський національний економічній університет, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування.
 
Офіційні опоненти: 
доктор економічних наук, професор Ткаченко Наталія Володимирівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, заступник директора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти; 
кандидат економічних наук, доцент Кривицька Ольга Романівна, Національний університет «Острозька академія», доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту.
 
Професорсько-викладацький колектив кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування щиро вітає Лесю Зіновіївну та її наукового керівника з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Бажаємо успішного втілення всіх творчих та наукових задумів, наснаги у професійному зростанні та у майбутніх наукових пошуках.
скачать dle 12.0