«Страховий ринок України в умовах циклічності фінансово-економічних криз: оцінка тенденцій та перспективи розвитку»

25 квітня 2017 року в рамках проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхова справа» відбулася ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Страховий ринок України в умовах циклічності фінансово-економічних криз: оцінка тенденцій та перспективи розвитку», організована колективом кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування.
 
Зі вступним словом до присутніх звернулася заступник завідувача кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, кандидат економічних наук, доцент Налукова Наталія Ігорівна, наголосивши на тому, що мета проведення даного наукового заходу полягає у забезпеченні розвитку наукового потенціалу, презентації результатів наукових досліджень студентів, аспірантів і молодих вчених з актуальних проблем щодо тенденцій та перспектив розвитку страхового ринку України в умовах циклічності фінансово-економічних криз.
 
Робота конференції здійснювалася за такими тематичними напрямами:
1. Страхування у стабілізації національної економіки та забезпеченні соціального захисту домогосподарств.
2. Модернізація державного регулювання ринків страхових послуг у контексті глобалізаційних проявів: вітчизняний та зарубіжний досвід.
3. Страхове посередництво у контексті формування конкуренто­спроможного страхового ринку.
4. Новітні технології та інновації у страховій справі.
5. Напрямки посилення фінансової безпеки страховиків в умовах диверсифікації ризиків.
 
До участі у конференції були запрошені:
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Луцького національного технічного університету, доктор економічних наук, професор Вахович Ірина Михайлівна;
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор Сіренко Наталя Миколаївна;
завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор Школьник Інна Олександрівна;
завідувач кафедри фінансів Національного університету харчових технологій, доктор економічних наук, професор Шірінян Лада Василівна;
в. о. директора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор Ткаченко Наталія Володимирівна;
професор кафедри банківського і страхового бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор економічних наук, професор Яворська Тетяна Василівна;
доцент кафедри страхування ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, доцент Татаріна Тетяна Володимирівна;
доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету «Острозька академія», кандидат економічних наук, доцент Кривицька Ольга Романівна;
доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, доцент Ротова Тетяна Анатоліївна.
 
Загалом учасники конференції дискутували на теми, котрі стосувалися: функціонування і розвитку страхового ринку в Україні та за кордоном; діяльності страхових посередників на вітчизняному страховому ринку; застосування інноваційних технологій у сфері страхування; практики оформлення електронного страхового полісу; страхування ризиків інформаційного простору; запровадження телематики в автострахуванні. Не залишилися поза увагою теми доповідей стосовно управління фінансовими ресурсами страховика, практики перестрахування на вітчизняному страховому ринку, здійснення ризик-менеджменту в страхуванні тощо.
 
Найбільший інтерес викликали доповіді студентів на такі теми: «Тенденції розвитку страхового ринку України»; «Страховий ринок України та країн ЄС»; «Роль прямих посередників у підвищенні конкурентоспроможності страховика»; «Новітні технології та інновації у страховій справі»; «Електронний страховий поліс – інновація українського страхового ринку».
 
Проведені дискусії на згадані теми за різними тематичними напрямами дали змогу учасникам конференції не тільки виявити своє бачення шляхів вирішення тої чи іншої проблеми, а й збагатитися новими знаннями у сфері досліджуваної проблематики.
 
За результатами роботи конференції Оргкомітетом прийнято рішення нагородити грамотами таких учасників:
студентку Київського національного торговельно-економічного університету Воронову Єлизавету – ІІІ місце;
студентку Тернопільського національного економічного університету Новомлинську Надію – ІІ місце;
студентку Київського національного торговельно-економічного університету Селюк Віру – І місце.
 
На завершення Наталія Ігорівна Налукова підсумувала, що презентовані під час конференції результати наукових досліджень з актуальних проблем функціонування страхового ринку України в умовах циклічності фінансово-економічних криз є цікавими і містять новаторський підхід, а також висловила сподівання у тому, що такі наукові заходи сприятимуть розвитку студентської науки й підвищуватимуть науково-професійний потенціал молоді.

скачать dle 12.0