Крисоватий Андрій Ігорович

Посада: ректор Тернопільського національного економічного університету, професор кафедри податків та фіскальної політики
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Коло наукових інтересів: податкова політика України: концептуальні засади теорії та практики
Email: rektor@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-51 

Публікації:
 
1.Турбулентность налоговых реформ. К.: Знання, 2011. – 382с.
 
2. Теоретическое обоснование основных форм фискальной политики в условиях рыночной економики. Реформирование налоговых система: теория, методология и практика: моногр. /; под. ред. И.А.Майбурова, Ю.Б. Иванова, А.И.Крисоватого. – К.: Кондор, 2011. – С. 13-25
 
3. Напрями гармонізації та уніфікації податкової політики в межах інтеграційних процесів. Матеріали  Міжнародної науково – практичної конференції « Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів». – Ірпінь.- 2011 р.
 
4. Pryoritety w ustaleniu preferencji podatkowych na Ukrainie. Zeszyty naukowe , nr 10, 2011, – Krak?w: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011. S. 211-221.
 
5. Податкова система України: навчальний посібник. Кол. авторів за ред. М.Я. Азарова - К.: Міністерство фінансів України, НУДПСУ, 2011.- 656с.
 
6. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України. Кол. авторів за ред. М.Я. Азарова - К.: Міністерство фінансів України, НУДПСУ, 2011.- у 3 т..
 
7. Собитие: Третий украино-российский симпозиум «Теория и практика налоговых реформ». Налоги и налогообложение. // Научно-практический журнал. – Московськая государственная юридическая академия. – март 2011.- С.19-28
 
8. Крисоватый, А. И. Научные постулаты фискальных преобразований / А. И. Крисоватый // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 4 : Тема номера: Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2011 год. – С. 291-296.
 
9. Крисоватий, А. І.Адміністрування податків в Україні : організація та напрями трансформації [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Т. Л. Томнюк. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 212 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 
10. Крисоватий, А. І. Новітня парадигма преференційного оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Г. В. Василевська. – К. : ЦУЛ, 2013. – 260 с.
скачать dle 12.0