Амбрик Лілія Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: фіскальна політика, фіскальний інструментарій держави
Email: l.ambryk@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202 

Публікації:

  1.Амбрик Л. П. Моделювання системної підтримки економічного зростання в Україні за допомогою фіскального інструментарію / Л. П. Амбрик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». ? 2012. – Випуск 20. – С. 53–57 (0,40 д. а.).
 
2.Регіональна фіскальна політика: теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні : монографія / за ред. д. е. н., проф. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ. – 402 c. (Особистий внесок автора : Розділ II, п. 2.1.  Тенденції формування доходів місцевих бюджетів в Україні. – С. 127-145 (0,81 д. а.).
 
3.Амбрик Л. П. Функціонування спрощеної системи оподаткування у напрямку забезпечення соціально-економічного розвитку держави / Л. П. Амбрик // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : збірник тез доповідей Дев’ятої Міжнародної наук.-практ. конф. молодих вчених. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ. ? 2012. – Частина 2. – С. 23?24 (0,10 д. а.).
 
4.Амбрик Л. П. Моніторинг функціонування фіскального інструментарію держави / Л. П. Амбрик // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : збірник тез доповідей II Міжнародної наук.-практ. конф. Ірпінь, 2012. ? С. 24?25 (0,12 д. а.).
 
5.Амбрик Л. П. Система трансфертних інструментів як інститут фіскальної політики держави / Л. П. Амбрик // Перспективи розвитку фінансової системи України : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф.  Тернопіль : ТНЕУ, 2012. С. 315?317 (0,12 д. а.).
 
6.Амбрик Л. Податкові трансформації у країнах Європейського Союзу / Л. Амбрик // Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. Чортків, 2012. С. 386?387 (0,10 д. а.).
 
7.Амбрик Л. П. Мультиплікаційні ефекти функціонування фіскальних інструментів / Л. П. Амбрик // Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально-економічних умовах : збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : ГЕРДА, 2012. – С. 323?325 (0,13 д. а.).


скачать dle 12.0