Бондаренко Євген Петрович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: митне адміністрування
Email: ye.bondarenko@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202 

Публікації:

1.  Оцінка інструментів митного регулювання та їх вплив на стан лібералізації зовнішньої торгівлі // Вісник Хмельницького національного університету: Економічні науки. Том 1. – Хмельницький. – 2014. – С. 167-170.
 
2.Глобалізаційні аспекти виникнення фінансової економіки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Вип. 30. – С. 152–156.
 
3. Митна справа : підруч. / [А.І. Крисоватий, С.Д. Герчаківський, О.Б. Дем’янюк та ін.]; за ред. А.І. Крисоватого. – Тернопіль: ВПЦ «Екон. думка ТНЕУ», 2014. – 540 с. (гриф МОНУ, лист № 1/11-10217 від 03.07.2014р.)

скачать dle 12.0