Валігура Володимир Андрійович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: гармонізація оподаткування: вітчизняні реалії та міжнародні орієнтири
Email: v.valihura@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202 

Публікації:
 
 1.Валігура В. А. Вектори підвищення рівня використання та розширення бази оподаткування ПДВ в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Валігура // Ефективна економіка. – 2013. – №4. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 
2.Валігура В. А. Напрями розбудови системи оподаткування в Україні / В. А. Валігура // Інноваційна економіка. – 2013. – № 4 (42). – С. 246–252.
 
3.Валігура В. А. Розширення бази оподаткування як об’єктивна необхідність забезпечення фіскальної достатності України / В. А. Валігура // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. – Зб. тез доповідей Х міжн. наук.-практ. конференції молодих вчених. – Тернопіль : Ек. думка, 2013. – Ч. 2. – C. 45–46.
 
4.Маршалок Т. Я. К проблеме идентификации сущности понятий налогового бремени, нагрузки и уровня налогообложения / Т. Я. Маршалок, В. А. Валигура // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 4. – С. 323 – 329.
 
5.Валігура В. А. Соціальні аспекти справляння податку на доходи фізичних осіб / В. А. Валігура // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. – Зб. тез доповідей IX міжн. наук.-практ. конференції молодих вчених. – Тернопіль : Ек. думка, 2012. – Ч. 2. – C. 32–33.
 
6.Кізима А. Я. Аналіз факторів впливу на прогнозування податку на прибуток підприємств / А. Я. Кізима, В. А. Валігура // Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль – Чортків, 26-27 квітня 2012 р. – Чортків. – С. 437-439.
 
7.Валігура В. А. Оцінка результативності реформування податкової системи України / В. А. Валігура // Экономика глазами молодых : материалы V международного экономического форума молодых ученых (Минск, 1-3 июня 2012 г.). – Минск : БГАТУ, 2012. – С. 298-300.
скачать dle 12.0