Василевська Галина Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: преференційне оподаткування: соціально-економічна доцільність та фіскальні наслідки
Email: h.vasylevska@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202

Публікації:
 
1.Василевська Г. Оптимізація напрямів використання муніципальних запозичень / Галина Василевська, Володимир Валігура // Наукові Записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. - Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012.   Випуск 20.   С. 58-63.
 
2.Василевська Г. Оптимізація напрямів використання муніципальних запозичень / Галина Василевська // Світ фінансів, 2012. – Вип. 4. – С. – 49 59.
 
3.Василевська Г. Теоретичні особливості визначення преференційного оподаткування / Галина Василевська // Економіка і управління: виклики та перспективи : збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 378 380 [Елетронний ресуср].  Режим доступу до стор.: http://conf.at.ua/archive/sbornik_materialov_konferencii_4-5_fevralja_2013.pdf.
 
4.Крисоватий А. Регіональна фіскальна політика: теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні : монографія / Галина Василевська, [за редакцією А. І. Крисоватого].   Тернопіль: ТНЕУ, 2012.  402.
 
5.Крисоватий А. Новітня парадигма преференційного оподаткування : монографія / Андрій Крисоватий, Галина Василевська // Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 260 c.
 
6.Василевська Г. Практика застосування пільгових податкових преференцій в Україні / Галина Василевська // Вісник ТНЕУ, 2013. – 108 121.
 
7.Василевська Г. Вектори раціоналізації оподаткування доходів фізичних осіб в Україні / Галина Василевська // Вісник національного університету «Львівська політехніка» : Логістика, 2013. – № 749. – 123 128.скачать dle 12.0