Герчаківський Святослав Дем'янович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: проблематика регіональної податкової політики та місцевого оподаткування
Email: s.herchakivskyi@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202 

Публікації:

1.Фіскальна оцінка митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні//Перспективи розвитку фінансової системи України: матер. Всеукр.наук-практ.конф. [Тернопільський національний економічний університет], / М-во осв. і науки / відп. За вип. І.С. Гуцал. –Тернопіль: ТНЕУ. – 2012. – С.323-325
 
2.Фіскально-регулюючі аспекти справляння мита в Україні// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації" (26-27 квітня 2012, м. Чортків)
 
3.Податкова компонента активізації інноваційно-інвестиційних процесів: європейський досвід стаття Збірник матеріалів доповідей Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Публічне управління та регіональна політика в країнах Центральної та Східної Європи» (22 жовтня 2012 р., м. Форос). – С.181-185
 
4.Теоретичне обгрунтування та підходи моделювання податкового потенціалу територій. Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України: монографія / Під ред. А.І. Крисоватого. – Тернопіль: Вектор, 2012. – 356 с.
 
5.Обеспечение финансово-экономической стабильности  региона: бюджетно-налоговыe аспектыСтаттяЖурнал «Налоги и финансовое право». – №3. – 2012. – С. 177-183.
 
6.Взаємозв’язок оподаткування та регіонального розвитку: теоретична концепція в Україні; Фіскальна децентралізація: концептуальний логос та організаційні аспекти розвитку // Регіональна фіскальна політика: теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні:монографія / Під ред. А.І. Крисоватого. – Тернопіль: Економічна думка, 2012. – 402 с.
 скачать dle 12.0