Гуцул Інна Анатоліївна

Посада: ст. викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
Email: i.hutsul@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202 

Публікації:

1. Гуцул І.А. Вплив інтеграційних процесів на міжнародну торгівлю послугами / І.А. Гуцул, А.І. Крисоватий // Стратегічний розвиток національної економіки, регіонів і підприємств. Концептуальні основи і нормативно-правова база стратегічного розвитку національної економіки : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-17 листопада, 2012 року, м. Донецьк). – Донецьк : ДонДУУ, 2012. – Т.1. – С. 39-41.
 
2. Гуцул І.А. Роль митних органів у формуванні доходів бюджету / І.А. Гуцул // Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку : Збірник наукових праць. – Київ : ТОВ «ДКС центр», 2012. – С. 156-157.
 
3. Гуцул І. Удосконалення митного контролю як засобу боротьби із митними правопорушеннями / Інна Гуцул // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми : Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 листопада 2012 р.). – Тернопіль: Видавничий центр «Вектор», 2012. – С.97-99.
 
4. Гуцул І.А. Економічна безпека України: сучасні тенденції та орієнтири вдосконалення / І.А. Гуцул, В.І. Ухач // Особливості економічних процесів в умовах фінансової нестабільності: Матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, (Львів, 23-24 листопада 2012 року) : у 2-х частинах. – Львів : ЛЄФ, 2012. – Ч. 1. – С. 69-70.
 
5. Гуцул І.А. Особливості боротьби з митними правопорушеннями в Україні / І.А. Гуцул // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2012. – № 24 (ІІ). – С. 15-21.
 
6. Гуцул Інна. Зовнішньоторговельна політика в контексті членства України в Світовій організації торгівлі / Інна Гуцул, Володимир Ковальський // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : Збірник тез доповідей Десятої Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, (Тернопіль, 21-23 лютого 2013 р.) : у 2-х частинах. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – Ч. 2. – С. 46-48.
  
скачать dle 12.0