Десятнюк Оксана Миронівна

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Коло наукових інтересів: прагматизм податкового адміністрування в державі
Email: o.desyatnyuk@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 10-041 

Публікації:
 

 1.Стратегічні орієнтири управління податковими ризиками О.М.Десятнюк // Бізнес інформ :  зб. наук. праць Харківського національного економічного університету. – 2012. –  № 11. – С. 248–251.
 
2.Інновації податку на доходи фізичних осіб у контексті норм Податкового кодексу України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2012. – Т. 2, Вип. VІІІ. – С. 3–9.
 
3.Планирование и прогнозирование налоговых поступлений: минимизация рисков и пути развития / Налоги и финансовое право. – 2012. - №3. – С.183-188. (у співавторстві).
 
4.Податковий борг як об’єкт управління /  Перспективи розвитку фінансової системи України: науково-практичн. конф., 19-20 квіт. 2012р.: тези доп. – Тернопіль. – 2012. – С. 311–312.
 
5.Об’єктивно – суб’єктивний характер ризиковості гармонізації податкової системи України / Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації: міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 квіт. 2012 р.: тези доп. –Чортків, 2012. – С.425–427.
 
6.Фіскальне адміністрування: навч.посібн. / Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2012. – 220с.(у співавторстві).
 
7.Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів галузі знань «економіка і підприємництво» / Тернопіль: ТНЕУ, 2012. –  67 с. (у співавторстві).
 
8.Податки. Податкова система: підручник за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова / Фінанси. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 687 с. (авторський внесок:  С.124 – 152). .(у співавторстві).
 
9.Практикум з дисципліни «Моніторинг податкових ризиків» для студентів денної та заочної форм навчання / Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 110с. (у співавторстві).
 
10.Управління податковим боргом: навч. посібник / О. М. Десятнюк, Т. Я. Маршалок.- Тернопіль.: Вектор, 2012.-340 с. (у співавторстві).


скачать dle 12.0