Дмитрів Володимир Ігорович

Посада: ст. викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: фіскальна політика
Email: v.dmytriv@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202
 
Публікації: 

1.Дмитрів В. І. Сучасні орієнтири фіскального стимулювання інвестиційно-інноваційної активності / В. І. Дмитрів, Ф. П. Ткачик // Перспективи розвитку фінансової системи України: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 347 – 349.
 
2.Дмитрів В. І. Фінансове регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні / В. І. Дмитрів // Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України: монографія [під ред. А. І. Крисоватого]. – Тернопіль : Вектор, 2012. – С. 254–264. – 356 с.
 
3.Дмитрів В. І. «Теорія економічного розвитку» Й. Шумпетера: зміст і значення для України / В. І. Дмитрів // Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку зб. тез доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 16 листопада 2012. – Київ: ТОВ «ДКС центр, 2012. – С. 172 –  174.
 
4.Дмитрів В. І. Современные налоговые аспекты регулирования инвестиционно-инновационной деятельности / В. І. Дмитрів, Ф. П. Ткачик // Materia?y VIII Mi?dzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji ,,Nauka i inowacja – 2012” Vol. 2. Ekonomiczne nauki.: Przemy?l. Nauka i studia – 88 str.
 
5.Дмитрів В. І. Фінансове регулювання інноваційного розвитку економіки України / В. І. Дмитрів // Світ фінансів: науковий журнал. – Тернопіль: Видання Тернопільського національного економічного університету, 2012. – №4. – С. 136 – 141.
 
6.Дмитрів В. І. Інституційно-правове забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні / В. І. Дмитрів // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: зб. тез доповідей Десятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 21-23 лютого 2013 р.: в 2 ч. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – Частина 2. – С. 205 – 207.

скачать dle 12.0