Заклекта-Берестовенко Олена Святославівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: податкова політика
Email: o.zaklekta-berestovenko@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202 

Публікації:

 1. Заклекта-Берестовенко О.С. Оптимізація податкових платежів підприємства в умовах гнучкого інституційного середовища / О.С. Заклекта-Берестовенко // Модернізація та суспільний розвиток економіки країни: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Сімферополь, 25-26 січня 2013 року) / Наукове об’єднання «Economics». – Сімферополь: НО «Economics», 2013. – С. 139-140.
 
2. Заклекта-Берестовенко О.С. Фіскальне та регулююче значення митних платежів в умовах поглиблення інтеграційних процесів / О.С. Заклекта-Берестовенко, Д.Д. Ткаченко // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів: зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 12-13 квітня 2013 р.: в 2 ч. / Держ. подат. служба України; Нац. унів. ДПС України. – Ірпінь: ВЦ НУДПСУ, 2013. – Ч.1. – С. 49-50.
 
3. Заклекта-Берестовенко О. Реформування діяльності Державної митної служби України / О. Заклекта-Берестовенко, І. Янусь // Перспективи розвитку фінансової системи України: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 19-20 квітня 2012 р.) – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С.329-331.
 
4. Заклекта-Берестовенко О.С. Шляхи підвищення ефективності розподілу фінансових ресурсів міста / О.С. Заклекта-Берестовенко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. Матеріали Дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / відп. за випуск к.е.н., доц. Монастирський Г.Л. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 59-60.
 
5. Заклекта-Берестовенко О.С. Проблеми оподаткування фізичних осіб в Україні / О.С. Заклекта-Берестовенко // Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України: монографія/ під ред. А.І. Крисоватого. – Тернопіль: Вектор, 2012. – С. 205-219.
 
6. Заклекта-Берестовенко О.С. Амортизационная политика государства как фактор развития экономики / О.С. Заклекта-Берестовенко, О.Б. Демянюк, Л.В. Ревуцкая // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 4. – С. 378-384.
 
7. Заклекта-Берестовенко О.С. Податкова політика держави як фактор стратегічного управління розвитком персоналу підприємств/ О.С. Заклекта-Берестовенко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12 (38). –  С. 35-38.

скачать dle 12.0