Іванова Анна Миколаївна

Посада: викладач
Коло наукових інтересів: регіональна фіскальна політика
Тел.: 47-50-50, 11-202
 
Публікації:

1. Іванова А. М. Теоретико – організаційні засади виникнення конфлікту фіскальних інтересів центру та регіонів України / А. М. Іванова //  Економічний дискус: міжнародний збірник наукових праць. Випуск 3. (м. Львів). – Тернопіль: Крок, 2014. – С. 206 – 210.

2. Іванова А. М. Соціально – економічні наслідки фіскальної консолідації / А. М. Іванова //Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: збірник тез доповідей XII міжнар. наук.-прак. конф. молодих вчених. – Тернопіль: Астон, 2015. – С. 152 – 153.

3. Іванова А. М. Теоретичний підхід до визначення змісту фіскальної консолідації [Електронний ресурс] / А. М. Іванова // Ефективна економіка. – 2015. – № 6. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.

4. Іванова А. М. Фіскальна консолідація та фіскальна децентралізація – перспективи спільної реалізації в Україні / А. М. Іванова, Т. Я. Маршалок // Теоретичні та практичні аспекти розвитку аграрного бізнесу України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 28 жовтня 2015 р. – Тернопіль: ВПЦ "Економічна думка”, 2015. – С. 154 – 155.


скачать dle 12.0