Кізима Андрій Ярославович

Посада: доцент, декан факультету фінансів
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: податковий менеджмент в Україні: методологія і практика
Email: a.kizyma@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202
 
Публікації: 

1. Кізима А. Я. Прогнозування і планування надходжень податку на додану вартість: теорія та практика / А.Я. Кізима, А.І. Крисоватий // Наукові записки. Серія « Економіка». – 2011. – Вип. 16. –  С. 51-57.
 
2. Кізима А.Я. Податкове навантаження: теоретичні підходи до трактування сутності / А.Я. Кізима // Матеріали науково-практичної конференції : «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки». Тези доповідей ( 11 – 12 травня ) / Відп. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль. – 2011. – С.38-39. 
 
3. Кізима А.Я. Аналіз факторів впливу на прогнозування податку на прибуток підприємств / А.Я. Кізима // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації» (Тернопіль-Чортків, 26-27 квітня 2012 р.). – Чортків, 2012. – С.437-439.
 
4. Десятнюк О.М. Планирование и прогнозирование налогоых поступлений: минимизация рисков и пути развития / О.М. Десятнюк, А.Я. Кизыма // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 3. – С. 183-187.
 
5. Кізима А.Я. Теоретичні аспекти адміністрування податків в Україні / А.Я. Кізима // Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України: монографія / під ред. А.І. Крисоватого. – Тернопіль: Вектор, 2012. – С. 30-56.
 
6. Кізима А.Я. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів галузі знань «Економіка і підприємництво» / А.Я. Кізима. –  Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 67 с.
 
7. Кізима А.Я. Збитковість як фактор впливу на надходження податку на прибуток підприємств / А.Я. Кізима // Матер. всеукр. наук.-практ. конф. : Перспективи розвитку фінансової системи України. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 335-336.
скачать dle 12.0