Матвіїшин Марія Михайлівна

Посада: ст. викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: фіскальні інститути, податкове регулювання
Email: m.filo@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202
 
Публікації: 

1.Фільо М. М. Забезпечення ефективності фіскальних інститутів: досвід США / М. Фільо // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: зб. тез доповідей Девятої Міжнар. наук.-практ. конференції молодих вчених, 21 – 23 лютого 2013 р.: в 2 ч. – Частина 2. – Тернопіль, 2013. – С.260 – 262.
 
2.Фильо М. М. Системные характеристики высокоразвитых фискальных институтов / М. Фильо // Управління розвитком: збірник наукових робіт. – Харків: ХНЕУ, 2013. – С. 26 – 28.
 
3.Фільо М. М. Розрахунок втрат бюджету, що виникли у зв’язку з неефективним управлінням податковим боргом / М. Фільо // Стан і проблеми оподаткування в умовах економічних перетворень: Матеріали ХІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2012. – С. 47 – 50.
 
4.Фільо М. М. Фіскальні інститути як елемент теорії мінімізації податкових втрат / М. Фільо // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів: зб. тез  ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 15 – 16 березня 2012 р.: в 2 ч. / Держ. Подат. Адмін. України. Нац. унів. ДПС України. – Ірпінь, 2012.  – Частина 1. – С. 365 – 368.
 
5.Фильо М. М. Налоговый контроль как средство противодействия налоговых издержек / М. Фильо // Актуальные проблемы налоговой политики: сборник статей участников IV Международной научно-практической конференции молодых налоговедов. – Екатеринбург: УрФУ, 2012. – С. 410 – 414.
 
6.Фільо М. М. Податкові пільги як складова податкових втрат / М. Фільо // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: зб. тез доповідей Девятої Міжнар. наук.-практ. конференції молодих вчених, 23 – 24 лютого 2012 р.: в 2 ч. – Частина 2. – 2012. – С. 166 – 168.
 
7.Фільо М. М. Ознаки та класифікація феномена податкових втрат / М. Фільо // Механізми забезпечення податкової самодостатності: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Механізми забезпечення податкової самодостатності» 3 листопада 2011 р. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – С.55 – 58.
 
8.Фільо М. М. Причини виникнення феномена податкових втрат як наслідку ухилення та уникнення від оподаткування / М. Фільо // Збірник наукових праць «Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку». – Київ: ДКС Центр, 2011. – С.213 – 215.
скачать dle 12.0