Сидорович Олена Юріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: теорія оподаткування, персональний податковий менеджмент, фіскальна соціологія
Email: o.sydorovych@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202 
Публікації:
 
1.Сидорович О.Ю., Рудницька Ю.В. Фіскальна та соціально –економічна ефективність оподаткування нерухомого майна в Україні // Науковий збірник «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє»: Випуск 17. – Тернопіль: Видавництво «Економічна думка», 2012. –С. 120-127.
 
2.Сидорович О.Ю. Еволюція парадигм фіскальної соціології в контексті суспільного розвитку // Стратегічні орієнтири формування та реалізації фіскальної політики України: Монографія / Під. ред. А.І. Крисоватого. – Тернопіль: Вектор, –2012. с.101- 115.
 
3.Сидорович О.Ю. Методики розрахунку та умови підвищення  показників ефективності діяльності податкових органів в Україні // Збірник наукових праць Національного університету „Острозька Академія”, 2012. –Випуск 19.– С. 61 – 66.
 
4.Сидорович О.Ю. Концептуалізація парадигм фіскальної соціології : ідеологія і філософія пізнання // Світ фінансів.-Тернопіль.-2012.-Випуск 4. С.41-48
 
5.Сидорович О.Ю. Трансформація інститутів оподаткування в процесі історичного розвитку // Збірник тез доповідей ІІ –ї Міжнародної гауково – практичної конференції студентів, аспірантів та молодих уччених «Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем». -м. Чернівці. ЧНУ.- 18-20 квітня 2012.-С.57-59.
 
6.Сидорович О.Ю. Домінанти оподаткування в контексті теорій соціогенезу держави // Науковий збірник «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє»: Випуск 14-15. – Тернопіль: Видавництво «Економічна думка», 2011. –С. 256-265.
 
7.Сидорович О.Ю. Парадигми фіскальної соціології в контексті західної фінансової думки. // Збірник наукових праць Національного університету „Острозька Академія”, 2011. –Випуск 16.– С. 543 – 550.
 
8.Сидорович О.Ю., Рудницька Ю.В. Сучасні тенденції та проблемні аспекти земельного оподаткування в Україні // Збірник наукових праць Національного університету „Острозька Академія”, 2011. –Випуск 17.– С. 113 – 120.
скачать dle 12.0