Сідляр Вікторія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Коло наукових інтересів: фіскальна політика та податкове регулювання
Email: v.sidlyar@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, 11-202 

Публікації: 

1.     Cідляр В.В. Теоретико-організаційні основи визначення спеціальних податкових режимів / В. Сідляр // Актуальні проблеми економіки – 2008. – №12(90). – С. 161-168.
2.     Сідляр В. Спеціальні економічні утворення: цільове спрямування та проблеми розвитку в Україні / В. Сідляр // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / наук. ред. І. Г. Манцуров. – К., 2010. – Вип. 7(110). – С. 37–41.
3.     Сідляр В. Пріоритетні напрями вдосконалення податкового стимулювання інноваційної діяльності / В. Cідляр // Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України: монографія / Під ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 356 с.
4.     Сідляр В. Прагматизм функціонування спеціальних режимів оподаткування територіального типу / В. Cідляр // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 16. – С. 66–77.
5.     Крисоватий А.І., Сідляр В.В. Практичні домінанти використання СЕЗ і ТПР в Україні / А. Крисоватий, В. Сідляр // Регіональна фіскальна політика: теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні: монографія / за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 402 с.
6.     Sidliar V. Criterion Requirements for Special Tax Regime / V. Sidliar // Współczesne problemy zarządzania, organizacji i inżynierii produkcji:  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa. – Wyższej Szkoły Biznesu wDąbrowie Górniczej. – Cieszyn, 2014. – S.23.
7.     Сідляр В.В. Транспортний податок: недоліки справляння в Україні та зарубіжний досвід / В. Сідляр // Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 21 квітня 2015р. / ТКІ.; Ред. Мартинюк В.Ф. та ін. – Тернопіль: Вектор, 2015. – с. 63 – 65.
скачать dle 12.0