В.о. завідувача кафедри податків та фіскальної політики

Луцик Анатолій Ігорович
Посада: в.о. завідувача кафедри податків та фіскальної політики
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: напрями оптимізації державного податкового менеджменту, фіскальна політика, оподаткування суб'єктів підприємництва, митна політика і митна справа, контрольна діяльність митних органів
Email: a.lutsyk@tneu.edu.ua
Тел. 47-50-77,11-202


Публікації:
1.Луцик А.І. Проблематика та перспективи розвитку специфічного акцизного оподаткування в Україні./ А.І. Луцик//Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Випуск 15. – С.37–45.
 
2.Луцик А.І. Митна політика України як  стимулятор економіки в умовах інтеграційних процесів/ А.І. Луцик //Економічний аналіз: зб. наук. праць/ТНЕУ. – Економічна думка, 2010. – Вип. 7. – С. 91–93.
 
3.Луцик А.І. Податок на доходи фізичних осіб як індикатор соціального розвитку суспільства та досконалості оподаткування/ А.І. Луцик// Стратегічні  орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України: монографія /Під ред. А.І. Крисоватого. – Тернопіль: Вектор, 2012. – С.230-239.
 
4.Луцик А.І. Використання податкового інструменту фіскальної політики за умов економічної кризи./ А.І. Луцик//Перспективи розвитку фінансової системи України: матер. всеукр. наук.-практ. конф. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С.338 – 340.
 
5.Луцик А.І, Проблеми адміністрування податків та податкових реформ /А.І. Луцик.// ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів». – Кам’янець-Подільський. –  НУДПСУ, 2013. – С.99 –100.
 
6.Луцик А.І, Прагматика використання митного інструментарію регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах участі економіки України в світовому господарстві /А.І. Луцик.// Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2014. - Том 19. - Випуск 2. - С. 21-27.скачать dle 12.0