Лободіна Зоряна Миколаївна

Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Електронна пошта: z.lobodina@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280

Коло наукових інтересів: державні та місцеві фінанси, фінанси соціальної сфери, бюджетна політика.

2003 р. закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси» та отримала диплом магістра з фінансів з відзнакою.
З вересня 2003 р. по серпень 2004 р. працювала асистентом кафедри економіки підприємств Факультету гуманітарної та фундаментальної підготовки в м. Копичинці Інституту менеджменту та економіки «Галицька академія» м. Івано-Франківськ.
З вересня 2004 р. до січня 2011 р. працювала викладачем кафедри фінансів, а з січня 2011 р. і по даний час – доцентом кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету.
У 2009 р. захистила дисертацію на тему «Фінансові ресурси закладів охорони здоров’я дітей» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».
У 2011 р. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.
Стаж науково-педагогічної роботи – 12 років.
Опублікувала 94 наукові та навчально-методичні праці. Зокрема, 29 статей у провідних фахових виданнях України, 2 – у зарубіжних фахових виданнях та 16 праць навчально-методичного характеру. Є співавтором 6 монографій, 1 підручника з грифом МОН України «Бюджетна система» та 2 навчальних посібників – з грифом МОН України «Бюджетна система. Вишкіл студії» та «Муніципальні фінанси».

Публікації:
1. Лободіна З.М. Бюджетне забезпечення охорони здоров’я: детермінанти впливу на людський розвиток / З.М.Лободіна // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 1. – С. 75–86.
2. Лободіна З.М. Бюджетне забезпечення соціальної сфери в умовах побудови соціально-орієнтованої економіки в Україні / З.М.Лободіна // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 4. – С. – 69–79.
3. Лободіна З.М. Бюджетне фінансування соціального захисту в Україні / З.М. Лободіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип. 3. – С. 7–19.
4. Лободіна З.М. Трансформація видатків місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації / З.М.Лободіна // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 1. – С. 69–82.
5. Lobodina Z. Финансовое обеспечение учреждений здравоохранения в Украине: проблемы и пути усовершенствования / Lobodina Zoryana, Galina Lopuszniak // Zeszyту naukowe: Uczelni Warszawskiej im. Marii Sk?odowskiej-Curie, 2015. – № 1 (47). – С. 245–259.
скачать dle 12.0