Письменний Віталій Валерійович

Посада: докторант кафедри фінансів ім. С.І. ЮріяНаукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри фінансів
Електронна пошта: v.pysmennyi@tneu.edu.uaКабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: державні та місцеві фінанси, теорія і практика оподаткування.

У 2004 р. з відзнакою закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси» і здобув кваліфікацію магістра з фінансів. У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Місцеве оподаткування в умовах демократичних перетворень» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. В тому ж р. рішенням президії Вищої атестаційної комісії України йому присвоєно наукову ступінь кандидата економічних наук . У липні 2013 р. присвоєно вчене звання доцента.
Науково-педагогічну діяльність розпочав у 2008 р. в Тернопільському національному економічному університеті. Із січня 2008 р. до вересня 2011 р. працював на посаді викладача кафедри фінансів ТНЕУ, а з вересня 2011 р. до серпня 2015 р. – на посаді доцента цієї ж кафедри. Стаж науково-педагогічної роботи складає понад 7 років.
Стипендіат фонду «Україна» (2009 р.), ректора ТНЕУ для молодих вчених (2013 р.) та Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2014–2016 роки).
Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць – 115, в тому числі: 8 монографій (1 одноосібна); 35 статей у наукових фахових виданнях; 2 статті в інших виданнях; 43 тези доповідей за матеріалами конференцій; автореферат дисертації; 2 підручника; 5 навчальних посібників (1 одноосібний); 15 навчально-методичних вказівок; практикум; 2 робочі зошити; збірник тестів і задач.
 
Публікації:
1. Письменний В.В. Місцеве оподаткування в умовах реформування податкової системи України: монограф. / В.В. Письменний. – Тернопіль: Видавн.-поліграф. центр ТНЕУ «Економічна думка», 2011. – 196 с.
2. Методика та організація наукових досліджень: навч. посіб. / О.П. Кириленко, В.В. Письменний та ін. – Тернопіль: Видавн.-поліграф. центр ТНЕУ «Економічна думка», 2012. – 196 с.
3. Бюджетна система України / За ред. С.І. Юрія, В.Г. Дем’янишина, О.П. Кириленко: підруч. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 624 с.
4. Місцеві фінанси / За ред. О.П. Кириленко (2-ге вид., доп. і перероб.): підруч. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 448 с.
5. Муніципальні фінанси: навч. посіб. / За ред. д.е.н., проф. О.П. Кириленко. – Тернопіль: Астон, 2015. – 360 с.

скачать dle 12.0