Русін Віктор Миколайович

Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Електронна пошта: v.rusin@tneu.edu.uaКабінет: 1416
Телефон: 11-280 

Коло наукових інтересів: фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування, казначейська система виконання бюджету. 

У 2002 р. закінчив Тернопільську академію народного господарства i отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобув кваліфікацію економіста. У цьому ж р. поступив до Центру підготовки магістрів ТАНГ за спеціальністю «Фінанси», який успішно закінчив у 2003 р. та здобув кваліфікацію магістра з фінансів. 
З грудня 2003 р. прийнятий на посаду головного спеціаліста відділу надходжень державного та місцевих бюджетів управління Державного казначейства України у Тернопільській області. У листопаді 2006 р. у зв’язку з реорганізацією управління Державного казначейства України у Тернопільській області шляхом його перетворення в Головне управління Державного казначейства України у Тернопільській області був переведений на посаду головного спеціаліста відділу моніторингу бюджетних надходжень.
З лютого 2007 р. перейшов на роботу в Тернопільську академію народного господарства на посаду викладача кафедри казначейської справи. В липні того ж р. кафедру казначейської справи приєднано до кафедри фінансів, з серпня 2015 р. кафедра фінансів ім. С.І. Юрія де по теперішній час працює на посаді доцента.
У листопаді 2008 р. вступив до аспірантури ТНЕУ без відриву від виробництва. У червні 2013 р. захистив дисертаційну роботу на тему: «Фінансове забезпечення реалізації власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування» у спеціалізованій вченій раді ТНЕУ. Із 2013 р. кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
Упродовж 2007–2015 рр. опублікував 46 наукових і навчально-методичних праць, з них: 2 монографії (співавтор), 1 підручник (співавтор), 2 навчальні посібники (співавтор) 11 статей у наукових фахових виданнях, 23 статтю в збірниках матеріалів і тез доповідей. 
 
Публікації:
1. Русін В.М. Переваги та недоліки казначейського обслуговування місцевих бюджетів / В.М. Русін // Світ фінансів. – 2013. – № 4 – С. 69–76.
2. Русін В.М. Реформування адміністративно-територіального устрою в контексті зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування / В.М. Русін // Вісник ТНЕУ. – 2013 – Вип. 4 – С. 53–62.
3. Русін В.М. Особливості надання позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку / В.М. Русін // Світ фінансів. – 2014. – № 4 – С. 88–96.
4. Муніципальні фінанси: навч. посіб. / за ред д.е.н., проф. О.П. Кириленко. – Тернопіль: Астон, 2015 – 360 с.
5. Казначейська система виконання бюджету: навч. посіб. / В.І. Стоян, В.М. Русін. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 374 с.

скачать dle 12.0