Савчук Світлана Василівна

Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри фінансів
Електронна пошта: s.savchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: місцеві бюджети, бюджетна система, бюджетне планування, бюджетний процес, бюджетна політика.
 
У 2001 р. закінчила Тернопільську академію народного господарства та отримала диплом з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси», здобула кваліфікацію економіста. У 2002 р. закінчила Центр підготовки магістрів, отримала диплом з відзнакою, здобувши кваліфікацію магістра з фінансів. 
У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Планування доходів і видатків місцевих бюджетів» за спеціальністю 08.00.08 – "гроші, фінанси і кредит». На підставі рішення Атестаційної колегії у 2012 р. видано диплом кандидата економічних наук. У 2015 р. рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.
Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2002 р. в ТАНГ. З березня 2002 р. працювала на посаді викладача кафедри фінансів ТНЕУ, з вересня 2013 р. – доцента цієї ж кафедри. 
За період діяльності опубліковано 65 науково-методичних праць, у тому числі 16 праць опубліковано у провідних фахових виданнях України та 11 навчально-методичного характеру, 3 монографії у співавторстві.
 
Публікації:
1. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень: монограф. / С.І. Юрій, В.Г. Дем’янишин, О.П. Кириленко та ін.; [за ред. С.І. Юрія, В.Г. Дем’янишина]. – К.: Кондор Видавництво, 2012. – 376 с.
2. Савчук С. В. Теоретичні підходи до планування місцевих бюджетів / С.В. Савчук // Світ фінансів. – 2013. – Випуск 2. – С. 93–103.
3. Savchuk S. Fiscal policy and its role in budget planning / S. Savchuk// Scientific Bulletin of Odessa National Economic University. – Science: Economics. Political science. History. – 2014. – № 4. – P. 94–102.
4. Савчук С.В. Проблемні аспекти формування доходів місцевих бюджетів в Україні / С.В. Савчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 10. – С.18–21.
5. Savchuk S. The maindirections of modernization of order forming and local budgets administration under the conditions of market economy / S. Savchuk // Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 2 – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – P. 197–200.

скачать dle 12.0