Сидор Ірина Петрівна

Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Електронна пошта: i.sydor@tneu.edu.uaКабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: державні і місцеві фінанси, проблеми оподаткування і ціноутворення.
 1999 р. – закінчила Тернопільську академію народного господарства, диплом спеціаліста за спеціальністю «Фінанси і кредит».
З грудня 2000 р. до листопада 2002 р. – викладач кафедри фінансів ТАНГ. З листопада 2002 р. до листопада 2005 р. – аспірантка кафедри фінансів з відривом від виробництва.
У квітні 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Податки на споживання в Україні: фіскальні ефекти і цінові наслідки» за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит.
З вересня 2005 р. – на посаді старшого викладача, з вересня 2008 р. – доцент кафедри фінансів ТНЕУ. 
У 2010 р. пройшла підвищення кваліфікації, отримавши Сертифікат про засвоєння курсу підготовки до впровадження інтерактивних технологій навчання в освітній процес вищої школи.
Квітень 2011 р. – отримала вчене звання доцента кафедри фінансів ТНЕУ.
Автор 63 наукових та навчально-методичних праць, з яких 20 статей у наукових фахових виданнях, 2 підрозділи у колективних підручниках, 3 підрозділи у колективних монографіях, 18 навчально-методичних розробок, 20 публікацій за матеріалами науково-практичних конференцій.
 
Публікації:
1. Сидор І.П. Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та резерви зростання / І.П. Сидор // Вісник ТНЕУ. – 2014. – № 3. – С. 75–87
2. Сидор І.П. Фінанси домогосподарств: навч. посіб. / За ред. Т.О. Кізими. – Тернопіль: Економічна думка, 2014.
3. Сидор І.П. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України: монограф. / За ред. В.Г. Дем’янишина. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. – 467 с.
4. Сидор І.П. Бюджетні видатки у забезпеченні економічного зростання / І.П. Сидор, С.Л. Коваль // Наука й економіка. – 2014. – № 3. – С. 18–24.

скачать dle 12.0