Сидорчук Анатолій Андрійович

Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Електронна пошта: a.sydorchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: соціальне страхування, фінанси домогосподарств.

2001 р. – закінчив Тернопільську академію народного господарства, диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Фінанси».
2002 р. – закінчив Центр підготовки магістрів ТАНГ, диплом магістра за спеціальністю «Державна служба» спеціалізація «Економіка».
З листопада 2002 р. – на посаді викладача, з вересня 2012 р. – доцент кафедри фінансів ТНЕУ. 
Грудень 2010 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Фінансові ресурси державного соціального страхування» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
Вересень 2014 р. – отримав вчене звання доцента кафедри фінансів.
Автор 43 наукової та навчально-методичної праці, з яких 18 статей у наукових фахових виданнях, 2 підрозділи у колективних монографіях, 9 навчально-методичних розробок, 15 публікацій за матеріалами науково-практичних конференцій. 
 
Публікації:
1. Сидорчук А.А. Суть фінансових ресурсів державного соціального страхування / А.А. Сидорчук // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. –2014. – Т. 19. Вип.3/4. – С.93–98.
2. Сидорчук А.А. Факторні моделі формування фінансових ресурсів державного соціального страхування / А.А. Сидорчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки». – 2014. – Вип. 7/2014. – С.78–81.
3. Сидорчук А.А. Напрями підвищення ефективності використання фінансових ресурсів державного пенсійного страхування / А.А. Сидорчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2013. Вип. 23. – С. 237–244.
4. Сидорчук А.А. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Управління інвестиційним портфелем домогосподарств» / А.А. Сидорчук. – Тернопіль, 2013. – 40 с.
5. Сидорчук А.А. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Фінанси домогосподарств» / А.А. Сидорчук. – Тернопіль, 2013. – 40 с.


скачать dle 12.0