Тулай Оксана Іванівна

Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Наукова ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
Електронна пошта: o.tulai@tneu.edu.ua 
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
Коло наукових інтересів: напрями модернізації державних фінансів в контексті ідеології сталого людського розвитку.
 
У 1995 р. закінчила Факультет міжнародного бізнесу і менеджменту Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Міжнародна економіка». У 2005 р. успішно захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» під керівництвом д.е.н., професора Юрія С.І. У 2009 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України їй присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів. Автор понад 70 наукових публікацій.
За високий рівень організації II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» (2008–2011 роки), за вагомий внесок у підготовку студентів-переможців цього конкурсу та Всеукраїнських студентських олімпіад була нагороджена грамотами ректора ТНЕУ, відзначена Подякою міського голови, Грамотою Міністерства освіти і науки України.
 
Публікації:
1. Тулай О.І. Ефективність державної бюджетної політики у контексті пріоритетів сталого людського розвитку / О.І. Тулай // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – № 1. – С. 448–455.
2. Тулай О.И. Государственное финансирование социальной защиты населения Украины как важный фактор развития человеческого потенциала / О.И. Тулай // Новая экономика (Республика Беларусь). – 2014. – Спецвыпуск (октябрь). – С. 303–309.
3. Тулай О.И. Бюджетное обеспечение устойчивого человеческого развития в Украине / О.И. Тулай // Устойчивое развитие (Болгария). – 2015. – № 1. – С. 41–45.
4. Тулай О.І. Фінансовий потенціал держави у стимулюванні сталого людського розвитку / О.І. Тулай // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2.– С. 79–86.
5. Тулай О.І. Теоретико-методологічне обґрунтування соціальних видатків бюджету як імперативу сталого людського розвитку / О.І. Тулай // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – № 2.– С. 58–72.


скачать dle 12.0