Шулюк Богдана Степанівна

Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Електронна пошта: b.shuliuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: фінанси державного та приватного сектору, бюджетний менеджмент, фінансові рішення домогосподарств.

У 2006 р. закінчила Тернопільський державний економічний університет і отримала вищу освіту за спеціальністю «Фінанси».
З 1 вересня 2006 р. по 29 червня 2007 р. прийнята на посаду викладача-стажиста кафедри фінансів ТДЕУ. З 30 червня 2007 р. по даний час працює викладачем кафедри фінансів ім. С. І. Юрія. 
29 травня 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Бюджетування видатків сфери соціально-культурних послуг в Україні».
За час роботи в університеті опублікувала 37 наукових та навчально-методичних праць, з них: 13 статей у фахових виданнях, 21 публікацію у збірниках наукових праць за матеріалами науково-практичних конференцій, 3 навчально-методичні праці у співавторстві.
 
Публікації:
1. Шулюк Б.С. Парадигма стратегії розвитку сфери соціально-культурних послуг в Україні / Б.С. Шулюк // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 2. – С. 82–90.
2. Shulyuk B. Practice of Formation and Accomplishment of Budget Programs of socio-cultural Services Sphere / B. Shulyuk // Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine. Eine Sicht ukrainischer Forscher zu Theorie und Praxis, Berlin, 2013. – P. 180–191.
3. Алексеєнко Л.М. Бюджетування в Україні: концептуальні засади побудови та методологічні витоки / Л.М. Алексеєнко, Б.С. Шулюк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2014. – Вип. 31. – Ч. 1. – С. 7–12.
4. Алексеєнко Л.М. Соціальні програми: прагматика формування та проблеми фінансування / Л.М. Алексеєнко, Б.С. Шулюк // Фінанси України. – 2015. – № 4. – С. 96–105.
5. Шулюк Б.С. Особливості прийняття фінансових рішень домогосподарств умовах економічної нестабільності / Б.С. Шулюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 1. – С. 51–58.


скачать dle 12.0