Горин Володимир Петрович

Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Електронна пошта: v.horyn@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280

Коло наукових інтересів: актуальні питання розвитку державних фінансів, удосконалення фінансового забезпечення соціальної сфери, фінансові аспекти соціальної безпеки держави.

2002 р. – закінчив Тернопільську академію народного господарства, диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Фінанси».
2003 р. – закінчив Центр підготовки магістрів ТАНГ, диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Фінанси».
Серпень 2002 р. – липень 2003 р. – завідуючий сектором – головний спеціаліст сектору соціальних інспекторів Управління праці та соціального захисту населення Зборівської РДА;
З серпня 2003 р. – на посаді викладача, з вересня 2011 р. – доцент кафедри фінансів ТНЕУ.
Травень 2010 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
Січень 2013 р. – отримав вчене звання доцента кафедри фінансів.
Автор 61 наукової та навчально-методичної праці, з яких 18 статей у наукових фахових виданнях, 2 статті – в інших виданнях, 3 підрозділи у колективних монографіях, 18 навчально-методичних розробок, 20 публікацій за матеріалами науково-практичних конференцій.

Публікації:
1. Горин В.П. Концептуалізація соціальних гарантій в теорії державних фінансів / В.П. Горин // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – № 4. – С. 13–19.
2. Горин В.П. До питання про сутність і таксономію публічних послуг / В.П. Горин // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 72–77.
3. Горин В.П. Проблеми підвищення фіскальної ефективності податку на додану вартість / В.П. Горин // Галицький економічний вісник. – 2013. – Вип. 2. – С. 118–126.
4. Бюджетна система: підруч. / за ред. С.І. Юрія, В.Г. Дем’янишина, О.П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 624 с.
5. Фінанси зарубіжних країн: навчальний посібник [О.П. Кириленко, Т.О. Кізима, В.П. Горин та ін.]; за ред. О.П. Кириленко. – Тернопіль: Вектор, 2013. – 420 с.
скачать dle 12.0