Гупаловська Мирослава Богданівна

Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Електронна пошта: m.hupalovska@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280

Коло наукових інтересів: бюджет, державні та місцеві фінанси, державний фінансовий контроль.

У 2003 р. закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.
Стаж науково-педагогічної роботи 12 років. З жовтня 2003 р. по вересень 2013 р. працювала на посаді викладача кафедри фінансів, з жовтня 2013 р. по січень 2015 р. працювала на посаді старшого викладача кафедри фінансів, з лютого 2015 р. по теперішній час працює на посаді доцента кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ТНЕУ.
У грудні 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Бюджетний контроль в умовах ринкової економіки України».
Відповідає за студентську наукову роботу та є координатором студентського наукового гуртка «Фінансовий простір», що діє при кафедрі.
Відзначена ректором ТНЕУ грамотою за високий рівень організації навчально-виховної та індивідуальної роботи зі студентами (2009 р.), грамотою за вагомий внесок у підготовку студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (2014 р.), грамотою за високий рівень організації та проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси і кредит» (2014 р.), грамотою за вагомий внесок у підготовку студентів-переможців Всеукраїнської студентської олімпіади та з нагоди Дня науки в Україні (2014 та 2015 роки).
Опублікувала 49 наукових та навчально-методичних праці, з них: 12 наукових статей у провідних фахових виданнях, 1 монографія у співавторстві, 19 публікацій за матеріалами науково-практичних конференцій, 17 навчально-методичних праць.

Публікації:
1. Гупаловська М.Б. Сучасні світові тенденції і моделі організації бюджетного контролю та можливості їх використання в Україні / М.Б. Гупаловська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 12. – С. 58–66.
2. Гупаловська М.Б. Бюджетний контроль: реалії сьогодення та шляхи вдосконалення / М.Б. Гупаловська // Фінансова система України. – 2012. – Вип. 20. – C. 43–47.
3. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень: монограф. / С.І. Юрій, В.Г. Дем’янишин, О.П. Кириленко, М.Б. Гупаловська та ін.; [за ред. С.І. Юрія, В.Г. Дем’янишина]. – К.: Кондор Видавництво, 2012. – 376 с.
4. Гупаловська М.Б. Теоретико-концептуальні засади державного фінансового контролю / М.Б. Гупаловська // Світ фінансів. – 2013. – № 4. – С. 44–49.
5. Гупаловська М.Б. Сучасні реалії та перспективи державного фінансового аудиту виконання бюджетних программ / М.Б. Гупаловська // Наука й економіка. – 2014. – № 4. – С.24–27.
скачать dle 12.0