Дем’янюк Антоніна Вікторівна

Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Електронна пошта: a.demianiuk@tneu.edu.uaКабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
Коло наукових інтересів: бюджетна система, бюджетний процес, бюджетне планування, міжбюджетні відносини, місцеві бюджети.
 
 
 
В 1999 р. закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів. З вересня 1999 р. працювала на посаді викладача кафедри фінансів, з березня 2014 р. – старшого викладача кафедри фінансів, з травня 2015 р. – доцента кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ТНЕУ. 
У 2009 р. нагороджена Грамотою за високий рівень організації навчально-виховної та індивідуальної роботи зі студентами. У 2010 р. пройшла підвищення кваліфікації, отримавши Сертифікат про засвоєння курсу підготовки до впровадження інтерактивних технологій навчання в освітній процес вищої школи.
У червні 2013 р. захистила дисертаційну роботу на тему: «Бюджетний процес в умовах демократичних і ринкових трансформацій: субнаціональний рівень» у спеціалізованій вченій раді ТНЕУ. Із 2013 р. кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 
За час роботи в університеті опублікувала 43 наукових та навчально-методичних праць, з них: 1 підручник у співавторстві, 2 навчальні посібники у співавторстві, 4 монографії у співавторстві, 11 статей у фахових виданнях, 21 публікацію у збірниках наукових праць за матеріалами науково-практичних конференцій, 4 навчально-методичні праці.
 
Публікації:
1. Дем’янюк А.В. Бюджетні пріоритети в умовах ринкових та демократичних трансформацій / А.В. Дем’янюк // Світ фінансів. – 2012. – Вип.1. – С. 25–33. 
2. Demyanyuk A. Budget process at the local level: problems and prospects of modernization / A. Demyanyuk // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2014. – № 4. – С. 28–32.
3. Дем’янюк А.В. Вітчизняні реалії здійснення бюджетних процедур на місцевому рівні / А.В. Дем’янюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 10. – С. 10–13.
4. Дем’янюк А.В. Модернізація бюджетних процедур на місцевому рівні в контексті забезпечення соціально-економічного розвитку територій та розбудови громадянського суспільства / А.В. Дем’янюк // Problems of social and economic development of business: Collective monograph. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – С. 37–43.
5. Demyanyuk A. Support systems and technologies of budget process at the local level in the context of transformational changes/ Antonina Demyanyuk // Socio-economic aspects of economics and management: Collection of scientific articles. Vol. 2. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. – P. 194–197.

скачать dle 12.0