Карпишин Наталя Іванівна

Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Телефон: 11-280
Кабінет: 1416


Коло наукових інтересів: місцеві фінанси; поведінкові фінанси; фінанси охорони здоров’я.

У 1994 р. закінчила Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит» і здобула кваліфікацію економіста.
З 1995 р. по 1997 р. працювала в Тернопільському міському фінансовому відділі на посаді економіста І категорії відділу доходів.
З вересня 1999 р. прийнята на посаду викладача кафедри фінансів Тернопільської академії народного господарства.
У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансове забезпечення охорони здоров’я в реалізації державних функцій на ринку медичних послуг» за спеціальністю фінанси, грошовий обіг і кредит. У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.
З 2010 р. по 2015 р. – депутат Тернопільської міської ради шостого скликання.
Упродовж 1999–2015 рр. опублікувала 63 наукових та навчально-методичних праці, з яких: 1 підручник (співавтор), 3 навчальних посібники (співавтор), 2 монографії (співавтор), 25 статей у наукових виданнях. Підготовила 14 навчально-методичних розробок і вказівок. Приймала участь у науково-практичних конференціях та науково-методичних семінарах, круглих столах.

Публікації:
1. Фінансові важелі подолання бідності в Україні: монограф. [О.П. Кириленко, І.І. Білоус, Б.С. Малиняк]; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2010.
2. Карпишин Н. Класичні принципи місцевого оподаткування: досвід і потенціал реалізації в Україні / Н. Карпишин, Н. Фесянова // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 4. – С. 63–69.
3. Карпишин Н.І. Медичне страхування у контексті модернізації фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні / Н.І. Карпишин // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 11. – С. 156–162.
4. Карпишин Н. Формування доходів місцевого бюджету від оренди та приватизації комунального майна / Н. Карпишин // Світ фінансів. – 2014. – №2. – С. 118–125.
5. Карпишин Н.І. Концептуальні основи вчення про фінансову поведінку / Н.І. Карпишин // Збірник матеріалів IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання». – Кременчук, 2015. – С. 31–35. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://finance.kdu.edu.ua/Files/sbornik_2015.pdf.


скачать dle 12.0