Квасниця Оксана Василівна

Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Електронна пошта: o.kvasnytsia@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280

Коло наукових інтересів: малі підприємства, бюджетна система, місцеві бюджети.

В 2001 р. закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів. З жовтня 2001 р. працювала на посаді викладача кафедри фінансів, з вересня 2014 р. – старшого викладача кафедри фінансів, з січня 2015 р. – доцента кафедри фінансів, з вересня 2015 - доцента кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ТНЕУ. Стаж науково-педагогічної роботи – 13 років.
У 2009 р. нагороджена Грамотою за високий рівень організації навчально-виховної та індивідуальної роботи зі студентами, у 2012 р. – Грамотою за вагомий внесок у підготовку студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.
У квітні 2013 р. захистила дисертаційну роботу на тему «Державна фінансова підтримка малих підприємств в Україні» у спеціалізованій вченій раді ТНЕУ. Із липня 2013 р. кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
За час роботи в університеті опублікувала 36 наукових та навчально-методичних праць.

Публікації:
1. Квасниця О.В. Теоретичні підходи до обґрунтування сутності ризиків державного боргу / О.В. Квасниця // Економічний аналіз. – 2014. – Том 18. – С. 162–168.
2. Квасниця О. Фінансовий механізм забезпечення розвитку малих підприємств в Україні / О.В. Квасниця // Світ фінансів. – 2014. – № 4. – С. 63–72.
3. Квасниця О. Моніторинг та оцінка результативності регіональних програм розвитку малого підприємництва в Україні / О.В. Квасниця // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». – 2013. – Вип. 24. – С.163–169.
4. Квасниця О. Критеріальні підходи відбору регіонів для державних інвестицій в інфраструктуру розвитку малих підприємств України / О.В. Квасниця // Світ фінансів. – 2013. – №4. – С. 146–159.
5. Квасниця О.В. Особливості державної підтримки малого бізнесу у зарубіжних країнах / О.В. Квасниця // Світ фінансів. – 2012. – №2. – С. 177–187.


скачать dle 12.0