Кізима Тетяна Олексіївна

Посада: професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Вчене звання: професор
Наукова ступінь: доктор економічних наук
Електронна пошта: t.kizyma@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280

Коло наукових інтересів: теорія фінансів, фінанси домогосподарств, поведінкові фінанси, фінансова поведінка домогосподарств, фінансова безпека домогосподарств, фінансова грамотність населення.

У 1989 р. закінчила з відзнакою Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію економіста.
Науково-педагогічну діяльність розпочала у 1994 р. в Тернопільському інституті народного господарства. З 1 квітня 1998 р. працювала на посаді викладача, старшого викладача, доцента, а з вересня 2012 р. до теперішнього часу – професора кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету. Загальний педагогічний стаж роботи – 17 років.
У березні 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фінансові аспекти функціонування підприємств з іноземними інвестиціями в Україні», а у травні 2011 р. – докторську дисертацію на тему «Фінанси домогосподарств: концептуальні засади теорії і практики».
За час роботи в університеті опублікувала понад 110 наукових та навчально-методичних праць, з них 50 – у провідних фахових виданнях України, 13 праць навчально-методичного характеру. У співавторстві опубліковано 2 підручники з грифом МОН України, 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 4 навчальних посібники, 1 одноосібну монографію, 4 колективні монографії.
З травня 2004 р. – член редколегії наукового журналу «Світ фінансів».
З вересня 2012 р. – керівник магістерської програми «Управління фінансами домогосподарств».
На даний час керує підготовкою 6 аспірантів та 2 здобувачів за науковою спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 ТНЕУ.

Публікації:
1. Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку: монограф. / Т.О. Кізима. – К.: Знання, 2010. – 431 с.
2. Кізима Т.О. Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, класифікація, чинники впливу / Т.О. Кізима // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 19–26.
3. Кізима Т.О. Фінансова грамотність населення: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії / Т.О. Кізима // Вісник ТНЕУ. – 2012. – Вип. 2. – С. 64–71.
4. Кізима Т.О. Інститут незалежних фінансових консультантів: становлення та перспективи розвитку в Україні / Т.О. Кізима // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 145–151.
5. Кізима Т.О. Поведінкові фінанси у концепціях класичної та інституціональної теорій / Т.О. Кізима // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 3. – С. 7–15.
скачать dle 12.0