Клапків Юрій Михайлович

Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Електронна пошта: j.klapkiv@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280

Коло наукових інтересів: ризики, страхування, історія страхування, катастрофічні ризики, банкострахування, накопичувальне страхування.

У 2007 р. закінчив Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю 8.050104 «Фінанси» та отримав диплом магістра з відзнакою.
З 1 вересня 2007 р. працював на посаді викладача кафедри фінансів суб’єктів господарювання та ТНЕУ.
Впродовж 2007–2010 рр. навчався в аспірантурі ТНЕУ з відривом від виробництва за напрямом 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит». У 2010 р. закінчив аспірантуру ТНЕУ. У лютому 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектури», за спеціальністю 08.00.08.? гроші, фінанси і кредит та отримав диплом кандидата економічних наук ВАК України.
З листопада 2010 р. по серпень 2015 р. працював викладачем, старшим викладачем та доцентом кафедри міжнародних фінансів, згодом міжнародних фінансів та глобальної економіки ім. С.І. Юрія ТНЕУ.
Із вересня 2011 р. до червня 2012 р. перебував у закордонному стажуванні в рамках стипендіальної програми ім. Лайна Кіркланда (Республіка Польща), котру завершив захистом дипломної роботи на тему «Страхування аграрних ризиків в Польщі та на Україні» на відмінно. В рамках цієї ж програми завершив курси польської мови та склав іспит на рівні С 1.
З 2007 р. член Ради молодих вчених Тернопільського національного економічного університету та член оргкомітету конференцій молодих вчених.
В другому семестрі 2014/2015 навчального р. перебував на науковому стажуванні в Познанському економічному університеті.
Опублікував 60 наукових та навчально-методичних праць, з них: 18 наукових статей у провідних фахових виданнях України, 2 колективні монографії.

Публікації:
1. Клапків Ю.М. Доктринальні принципи страхової справи в Україні при невизначеності якості страхових послуг та «регресивному відборі» / Ю.М. Клапків// Наука молода. – № 21. – 2014. – С.156–161.
2. Клапків Ю.М.Адаптація системи дотацій та страхування у Польщі та Україні до Спільної аграрної політики ЄС // Ю.М. Клапків // Європейська інтеграція: досвід Польщі та України: кол. монограф. / за заг. ред. Н.В. Павліхи. – Луцьк – Люблін: «Drukarnia Kolor Lublin», 2013. – С. 262–269.
3. Клапків Ю.М. Детермінанти страхування реальних інвестицій / Ю.М. Клапків // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. –2014. – Вип. 26. – С. 203– 210.
4. Клапків Ю.М. Дефініція та особливості класифікації катастрофічних ризиків у теорії страхування / Ю.М. Клапків // Фінансовий простір. – № 3. – 2013. – С. 145– 151.
5. Клапків Ю.М. Концептуальні форми ефективної співпраці банків та страхових компаній в умовах фінансової глобалізації / Ю.М. Клапків // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 287–290.

скачать dle 12.0