Алексеєнко Людмила Михайлівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Посада: професор
Кабінет:
Телефон:
Електронна пошта: l.alekseienko@tneu.edu.ua
 
Публікації:
 
1    Алексеєнко Л. М.    Розвиток ринку фінансових і страхових послуг у посткризовий період    Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 164–167.   
2    Алексеєнко Л. М.    Управління інститутами фінансового ринку в системі економічної безпеки    Зб. тез доповідей ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. „Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми і шляхи вирішення”, 15–16 квітня 2010 р. / Тернопільський націон. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – С. 19–20.   
3    Алексеєнко Л. М.    Банківський нагляд в контексті посилення вимог до стабільності фінансових посередників    Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. „Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу”, 22 квітня 2010 р. / Київський націон. екон. ун-т. імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2010. – С. 20–22.    
4    Алексеєнко Л. М.    Пріоритети моніторингу формування та реалізації фінансових послуг на іпотечному ринку України    Матеріали XV Міжнародної наук.-практ. конф. „Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика”, 26–27 травня 2010 р. / Волинський націон. ун-т імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – С. 224–226.
скачать dle 12.0