Квасовський Олександр Романович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент, заступник директора ННІІОТ
Кабінет:
Телефон: 47-58-51, 10-047
Електронна пошта:
 
Публікації: 

1. Квасовський О.Р. Проблеми наукової систематизації та осучаснення принципів оптимального оподаткування / О.Р. Квасовський // Фінанси України. ? 2006. – № 2. – С.101-112 (0,8 д.а.).
2. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій: Монографія / За ред. О.П. Кириленко. ? Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2008. ? 376 с. ? С. 202-236 (у співавторстві, авторський матеріал ? підрозділ 2.6 «Внесок малого бізнесу у формування фінансової бази місцевого самоврядування» ? 2,06 д.а.).
3. Квасовський О.Р. Підприємства водопостачання та водовідведення в світлі теорії природних монополій: політекономічний та фінансовий аспекти / О.Р. Квасовський, В.В.Перевознюк // Світ фінансів. ? 2010. ? Випуск 4. ? С. 167-178 (у співавторстві, авторський внесок ? 0,35 д.а.).
4. Квасовський О.Р. Проблемні аспекти прямого оподаткування страхових компаній в Україні / О.Р. Квасовський, М.В. Стецько // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 42-53 (у співавторстві, авторський внесок ? 0,5 д.а.).
5. Квасовський О.Р Аналіз практики використання зарубіжних методик (моделей) прогнозування ймовірності банкрутства підприємств / О.Р.Квасовський, Г.Й.Островська // Галицький економічний вісник. Серія «Економіка». – ТНТУ ім. І.Пулюя. ? 2011. ? Випуск 2. ? C.99-111 (у співавторстві, авторський внесок ? 0,55д.а.).
скачать dle 12.0