Кулина Галина Миронівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Кабінет: 1413
Телефон: 47-50-50*11-139
Електронна пошта: h.latsyk@tneu.edu.ua
 
Публікації:
 
1. Алексеєнко Л. Пріоритети національного іпотечного кредитування в умовах інтеґрації до міжнародного простору / Л.Алексеєнко, Г.Лацик // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. праць. – 2010. Вип. 21. – С. 11–18.
2. Лацик Г. Особливості моніторингу випуску та розміщення іпотечних обліґацій на фінансовому ринку України / Г.Лацик //Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : сб. науч. тр. Т.2 / отв. ред. И.П.Булев. – Донецк : НАН Украины, Институт экономики пром-сти, 2010. – С.268–276 (Вип. 3).
3. Лацик Г. Особливості функціонування іпотечного ринку України у посткризовий період / Г.Лацик // Збірник тез доповідей VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації” (Тернопіль, 24–25 лютого). – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – С. 109–111.
4. Лацик Г. Оптимізація структури портфеля іпотечних цінних паперів на фінансовому ринку України / Г.Лацик // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – №1 (10). – С.80–84.
5. Лацик Г. Концептуалізація та пріоритети розвитку добровільного медичного страхування в Україні / Г.Лацик // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С.90–96.
скачать dle 12.0