Лещук Віктор Пилипович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: професор
Кабінет:
Телефон:
Електронна пошта:
 
Публікації:
 
1. Лещук В.П. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва/ О.М. Кравчук, В.П. Лещук / Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 504 с.
2. Лещук В.П. Фінансова санація та банкрутство підприємств/ О.М. Полінкевич, В.П. Лещук / Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 400 с.
3. Лещук В.П. Фінансовий капітал фінансово-промислових груп: формування, використання та перспективи розвитку. / Лещук В.П.; [вст.. слово С.І. Юрія]. – Луцьк, 2011. – 476 с.
4. Лещук В. П. Фінансовий капітал промислових підприємств у діяльності фінансово-промислових груп / Віктор Лещук // Актуальні проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах інтеграції: зб. наук. праць / ДонДУУ, 2011. – 320 с. – С. 86-95. – 0,45 д.а.
5. Лещук В. П. Теоретичні основи формування фінансового капіталу інтегрованих структур кластерного типу / В.П. Лещук, С.В. Бусько // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія «Економічні науки». – Полтава, 2011. № 3 (43). – 192 с. – С. 45-49, – 0,4 д.а.скачать dle 12.0