Рендович Петро Михайлович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Кабінет: 1413
Телефон: 47-50-50*11-139
Електронна пошта: p.rendovych@tneu.edu.ua

Публікації:

1. Спеціальні (вільні) економічні зони / Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог Національний університет «Острозька академія». Серія (Економіка) 2006. – Вип. 8. Частина 2. – С.473-478.
2. Теоретико-ретроспективні підходи до поняття «фінансові ресурси» /
Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць Вип. 9 (76). – К., 2007. – С. 38-42.
3. Wybrane elementy stabilno?ci finansowej na przyk?adzie ukrai?skich przedsi?biorstw z bran?y sanatoryjno-uzdrowiskowej / Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. – Tom 2. – Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju gospodarczego: teoria i praktyka. – Cz?stochowa. – 2008. – №1 – S.141–155.
4. Пріоритетні напрями фінансування курортно-рекреаційної діяльності в Україні / Наука й економіка. – Хмельницький. – 2010. – №3 (19). – С. 40–43.
5. Економічне відтворення виробничого потенціалу санаторно-курортного комплексу / Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности. Сборник научных трудов. – т. 2 / НАН Украины, Институт экономики промышленности; редкол.: И. П. Булеев (отв. ред.) и др. – Донецк, 2010 – С.282–287.

скачать dle 12.0