Стецько Микола Васильович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Кабінет: 1413
Телефон: 47-50-50*11-139
Електронна пошта: m.stetsko@tneu.edu.ua

Публікації:
 
1. Стецько М.В., Терещенко О.О. Управління вартістю підприємства в системі фінансового менеджменту. Фінанси України. - 2007. - №3. - С.91-99.
2. Стецько М.В. Виявлення і оцінка непрямих витрат інвесторів при ухваленні рішень по емісії цінних паперів. Наукові записки. Збірник наукових праць. -Національний університет «Острозька академія». Серія «Економіка», - 2007. Випуск9. Частина 4. - С.341-349.
3. Стецько М.В. Підвищення ефективності корпоративного управління як фактор активізації ринку капіталів. Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. Актуальные проблемы реформирования экономики в регионе: Сб.науч.тр./НАН Украины, Институт Экономики промышленности; Краматорский экономико-гуманитарный институт. Донецк, 2007. – С. 260–265.
4. Стецько Н.В. Влияние деятельности фондовых рынков на формирование рыночной цены корпоративных ценных бумаг: мировые тенденции и перспективы Бизнес Информ /Харьковский национальный экономический университет. – 2007. (344). – № 12 (1). – С. 166– 168.
5. Стецько М.В. Контролінг первинного розміщення акцій підприємств на фондовому ринку. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. - Спец. вип., присвяч. Міжнар. наук.-практ. конф. «Контролінг у бізнесі: теорія і практика». – К.: КНЕУ, – 2008. – С. 456–464.

скачать dle 12.0