Федорович Ірина Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: викладач-стажист
Кабінет: 1412
Телефон: 47-50-50*11-139
Електронна пошта: irkafed@ukr.net

Публікації: 

1. Федорович, І. Моделювання динаміки державного боргу та факторів впливу на неї / Ірина Федорович // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 257-267.
2. Федорович, І. М. Економічна оцінка боргової стійкості України [Електронний ресурс] / І. М. Федорович // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Сер. Економіка. 2014.- Вип. 25. - С. 146-151.
3. Федорович, І. М. Теоретико-методологічні підходи до оцінки оптимального рівня державного боргу / І. М. Федорович // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 257-266.
4. Федорович, І. Методика проведення аудиту ефективності управління державним боргом та шляхи її вдосконалення / І. Федорович // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 38-47.
5. Федорович, І. М. Економічна природа та причини формування державного боргу / Ірина Михайлівна Федорович // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 103-111.
6. Федорович І. М. Державні запозичення у забезпеченні інвестиційно-інноваційного розвитку України / І. М. Федорович // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монограф. / В. Г. Дем’янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем’янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 126–138.
7. Федорович І. М. Перспективи вдосконалення управління державним боргом України / І. М. Федорович // Управління фінансами суб’єктів господарювання в умовах глобальної трансформації: монографія; за ред. д.е.н., проф. І. С. Гуцала. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 421-436.
8. Fedorovych I. М. Public debt in the world economic practice: main trends of formation and management features / I. М. Fedorovych // European Applied Sciences. – Deiningen: «ORT Publishing», 2014. – № 12. – P.122-126.
9. Fedorovych I. М. Conceptual approaches to crisis management of public debt in the developing countries / I. M. Fedorovych, O. M. Karapetyan //  The USA Journal of Applied Sciences. – New York: «CIBUNET Publishing», 2015. – № 2 – P.71-76.

скачать dle 12.0