Федорович Ірина Михайлівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
Посада: викладач
Кабінет: 1413
Телефон: 47-50-50*11-139
Електронна пошта: irkafed@ukr.net

Публікації: 

1. Федорович, І. Моделювання динаміки державного боргу та факторів впливу на неї / Ірина Федорович // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 257-267.
2. Федорович, І. М. Економічна оцінка боргової стійкості України [Електронний ресурс] / І. М. Федорович // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Сер. Економіка. 2014.- Вип. 25. - С. 146-151.

Квасовський Олександр Романович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент 
Кабінет:
Телефон: 47-58-51, 10-047
Електронна пошта:
 
Публікації: 

1. Квасовський О.Р. Проблеми наукової систематизації та осучаснення принципів оптимального оподаткування / О.Р. Квасовський // Фінанси України. ? 2006. – № 2. – С.101-112 (0,8 д.а.).
2. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформацій: Монографія / За ред. О.П. Кириленко. ? Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2008. ? 376 с. ? С. 202-236 (у співавторстві, авторський матеріал ? підрозділ 2.6 «Внесок малого бізнесу у формування фінансової бази місцевого самоврядування» ? 2,06 д.а.).

Гуцал Ігор Степанович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Посада: професор 
Кабінет: 1413
Телефон: 47-50-50*11-139
Електронна пошта: i.hutsal@tneu.edu.ua
 
Публікації:
 
1. Гуцал І.С. Регіональне позиціювання малих та середніх банків на вітчизняному кредитному ринку // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8. –Частина 2. – С. 104-108.
2. Гуцал І.С. Кредитування інвестиційних проектів створення логістичних центрів // Електронний ресурс// Ефективна економіка.-2011. – №11.- Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.com.ua.

Алексеєнко Людмила Михайлівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Посада: професор
Кабінет:
Телефон:
Електронна пошта: l.alekseienko@tneu.edu.ua
 
Публікації:
 
1    Алексеєнко Л. М.    Розвиток ринку фінансових і страхових послуг у посткризовий період    Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 164–167.   
2    Алексеєнко Л. М.    Управління інститутами фінансового ринку в системі економічної безпеки    Зб. тез доповідей ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. „Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми і шляхи вирішення”, 15–16 квітня 2010 р. / Тернопільський націон. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010. – С. 19–20.