Перелік студентів 2 курсу "магістр", які допущені до проходження державної атестації


Розпорядження факультету фінансів про допуск до державної атестації.
Студентів 2 курсу освітнього ступеня "магістр", які повністю виконали освітньо-професійні програми підготовки магістра допустити до проходження державно атестації.

Розклад державної атестації магістрів

РОЗКЛАД державної атестації (захист дипломної роботи/роекту) студентів Тернопільського національного економічного університету денної та заочної форми навчання освітнього ступеня "магістр"2018/2019 н.р. м. Тернопіль

#challenge добра

Нещодавно студенти факультету фінансів прийняли естафету добра від факультету обліку і аудиту. Суть естафети полягала в тому, що студенти повинні були зробити для когось безкорисну добру справу.