Вітаємо з успішним захистом кандидатської дисертації


26 жовтня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 ТНЕУ викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Шупа Леся Зіновіївна захистила кандидатську дисертацію на тему: «Медичне страхування у системі забезпечення страхового захисту населення», спеціальність 08.00.08 –гроші, фінанси і кредит.