Адмістрація факультету фінансів та обліку

Кізима Андрій Ярославович - декан факультету фінансів та обліку Тернопільського національного економічного університету, кандидат економічних наук, доцент кафедри податків і фіскальної політики.
 
Андрій Ярославович народився 1 серпня 1966 року. Закінчив середню школу №1 м. Тернополя. У 1983 році поступив у  Тернопільський фінансово – економічний інститут на факультет фінансів, який у 1989 році з відзнакою закінчив за спеціальністю "Ревізія і контроль” та здобув кваліфікацію економіста. З 1985 по 1987 рік проходив військову службу. До вступу в аспірантуру працював економістом науково –дослідного сектору Тернопільського фінансово – економічного інституту.
 
У 1989 році  зарахований на навчання в аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю " Облік і аудит ” у Тернопільському фінансово –економічному інституті, яку закінчив у 1992 році і захистив у грудні цього ж року у Київському національному економічному університеті кандидатську дисертацію.
 
 З 1992 перебував на посадах викладача, старшого викладача, доцента. З 2000 року і по даний час працює доцентом кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету.
 
Кізима А.Я. є співавтором підручника «Податковий менеджмент» (2008 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», навчального посібника «Податковий менеджмент» (2004 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», навчального посібника «Планування та прогнозування податкових надходжень» (2005 рік), навчально-методичного посібника «Податковий менеджмент» (2002 рік); навчального посібника «Планування та прогнозування податкових надходжень» (2011 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», підручника «Налоговый менеджмент» (2014 рік).
 
Загальна кількість наукових та навчально - методичних праць – 102.
Навчальні курси, які викладає: податковий менеджмент.
Сфера наукових інтересів: податковий менеджмент в Україні: методологія і практика.


Адреса:вул. Львівська, 11а,
к. 11204 а м. Тернопіль, 46020
тел. (зовн.) +38 (0352) 47-50-77
тел. (внутр.) 11-195 
Е-mаіl:  kizyma@tneu.edu.ua

Факультет фінансів: достойне минуле, впевнене сьогодення, успішне майбутнє!

Факультет фінансів є невід’ємною та найбільшою складовою ТНЕУ, що забезпечує навчально-виховний процес. Сьогодні на факультеті здобувають освіту 1024 студенти не лише з найрізноманітніших куточків України, а також із зарубіжжя. І це закономірно, оскільки всі спеціальності факультету зорієнтовані на підготовку кваліфікованих фахівців у сферах організації і функціонування фінансової системи, страхування, фіскального адміністрування та митної справи, управління фінансами домогосподарств, тощо.


До складу факультету входять:
- кафедра фінансів ім.С.І.Юрія;
- кафедра податків та фіскальної політики;
- кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування, у складі яких працюють 11 докторів наук, професорів та 60 кандидатів наук, доцентів.


На факультеті створені усі необхідні умови для поєднання навчання з науковою діяльністю. Наукова робота розглядається як невід’ємна частина навчального процесу. Активно функціонують студентські наукові гуртки: «Фінансовий простір» (координує кафедра фінансів ім. С.І. Юрія), «Податковий аналітик» «Митний експерт», «English speaking club» (координує кафедра податків та фіскальної політики), а також гурток «Корпоративних фінансів і страхування», роботу якого координує кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування. Під егідою цієї кафедри студенти факультету фінансів створили «Першу Студентську Страхову Компанію», яка є спільним проектом з ПАТ «Страхова компанія «СКАЙД». Фінансисти, які досягли високих результатів в науковій роботі, отримують рекомендації для вступу до аспірантури, працюють на посадах викладачів-стажистів і стажистів-дослідників випускових кафедр.


Крім того, випускники факультету фінансів успішно працюють на престижних посадах у державних органах управління (в системі Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Національного банку України, у державних установах, що регулюють функціонування фінансового ринку), а також на провідних посадах в недержавних фінансових установах (у тому числі: у національних та міжнародних компаніях; фінансових установах і підприємствах, страхових та аудиторських компаніях, митно-брокерських конторах, тощо).


Важливою умовою якісного функціонування факультету є студентське самоврядування, яке діє з метою створення сприятливих умов для виконання студентами своїх обов’язків та забезпечення захисту їх прав. Воно сприяє гармонійному розвитку особистостей студентів, формує у них навики майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів студентського самоврядування на факультеті скерована на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності.


Студентські будні фінансистів це не лише відмінне навчання і наукова діяльність, а й цікаве дозвілля та незабутній відпочинок. Тому студенти факультету завжди беруть активну участь в різноманітних фестивалях, конкурсах, квестах, що проводяться як в університеті, так і за його межами.
Адреса факультету фінансів:
вул. Львівська, 11
46020, м. Тернопіль
Тел. (зовн.): +38 (0352) 47-50-77, тел. (внутр.): 11-754
Е-mаіl: f_finance@tneu.edu.ua

Запрошуємо взяти участь у роботі конференції

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XІ Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Фіскальна політика України в умовах євроінтеграційних процесів» яка відбудеться
23 листопада 2017 року в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль).